Distinctive Programmes        
Home > Achievements > 2015

2015

2015 O Level Top Students


2015 GCE (O)-LEVEL RESULTS

TOP STUDENTS (SEC 4 EXPRESS)

Name Class Results
Phylicia Lim Min 4/4

LR15 less than or equal 12 points

Ong Jun Jie, Benson 4/4
Shaun Chua Cheng Rui 4/4
Durga D/O Ananthan 4/4
Looh Jia Ning 4/4
Quek Min Han 4/4
Tan Keng Hong 4/4
Justin Hoe Jia Jie 4/4
Lim Wei Jia Vanessa 4/4
Luke Alvern Cueco Ligo 4/4
Neville Ho Zi Hergn 4/4
Yak Shu Qi 4/4
Lee Shi Min 4/5
Lim Xiu Wen Jolyn 4/5
Chua Hui Ming, Jamie 4/52015 GCE (O)-LEVEL RESULTS

TOP STUDENTS (SEC 5 NORMAL)

Name Class Results
Lam Min De, Mandas 5/1

LR14 less than or equal 14 points